DI-Early-Learning-Logo-White
green-box

Program nauczania przedmiotów ścisłych i umiejętności czytania i pisania

Ścieżki

Pathways, nasz program nauczania przedmiotów STEM i umiejętności czytania i pisania dla najmłodszych uczniów, ma na celu przygotowanie dzieci w wieku od 3 do 6 lat do szybkiego rozpoczęcia nauki czytania i pisania oraz koncepcji STEM, a także rozwinięcia ich zainteresowań sztuką. Pathways jest zgodne ze wspólnymi podstawowymi standardami. Zadania i pytania do pętli informacji zwrotnej pomogą nauczycielom poprowadzić uczniów do zrozumienia podstawowych koncepcji STEM i umiejętności czytania i pisania, a także rozwinąć kluczowe umiejętności społeczne i emocjonalne, które są integralną częścią rozwoju najmłodszych uczniów. Pobierz przykładowe strony i dowiedz się więcej o ich zawartości poniżej.  

dark-green-gradient-rectangle
light-green-gradient-rectangle

GDZIE TO DZIAŁA

Ścieżki DI można wdrożyć w wielu środowiskach edukacyjnych. Z tego solidnego programu nauczania może skorzystać dowolna liczba młodych uczniów. Oto kilka przykładów zastosowań Pathways.

  • Szkoły publiczne i prywatne

  • Nauka w domu

  • Programy Head Start

  • Zajęcia od przedszkola do klasy II

  • Klasy Montessori (klasa od przedszkola do drugiej klasy)

  • Inicjatywy społecznościowe dotyczące umiejętności czytania i pisania

Pathways-Early-Learning-Student
Co jest zawarte
pl_PLPolish