DI-Early-Learning-Logo-White
green-box

Program nauczania przedmiotów ścisłych i umiejętności czytania i pisania

Ścieżki

Nasz program nauczania STEM i umiejętności czytania i pisania dla osób uczących się wcześnie (ścieżki) ma na celu przygotowanie dzieci w wieku od 3 do 6 lat do szybkiego startu w zakresie umiejętności czytania i pisania oraz pojęć STEM, a także wzbudzenia ich zainteresowania sztuką. Pathways jest zgodne ze wspólnymi podstawowymi standardami. Ćwiczenia i pytania dotyczące pętli zwrotnej pomogą nauczycielom poprowadzić uczniów do zrozumienia podstawowych pojęć STEM i umiejętności czytania i pisania, a także rozwinąć kluczowe umiejętności społeczne i emocjonalne, integralne z rozwojem wczesnych uczniów. Pobierz przykładowe strony i dowiedz się więcej o zawartości poniżej.  

dark-green-gradient-rectangle
light-green-gradient-rectangle
Pathways-Early-Learning-Student
Co jest zawarte